Kapellvägen 9
446 32, Älvängen
Kontakta oss
Stewarts Kylservice AB

Luftvärmepumpar i Kungälv & Ale

Välkommen!

Stewarts Kylservice AB finns i Älvängen i Västra Götalands län men vi erbjuder våra tjänster till ett relativt stort område med Älväng som utgångsläge. Du är varmt välkommen att besöka oss men det kan vara bra att boka tid för möte eftersom vi arbetar mycket ute på fältet. I regel är kontoret bemannat tidigt på morgonen mellan kl. 07.00.08.00, samt efter kl. 11.00.
Kontakta oss

Kontaktformulär


(Lämna tom)

 

luftvärmepump

Stewarts Kylservice AB är ett företag som installerar, genomför service och underhåll, samt informerar om olika typer av luftvärmepumpar. Vår verksamhet har sin bas i Älvängen och vi vänder oss främst till kunder i Ale och Kungälv kommuner, intill Göteborg. Vi har stor erfarenhet och djupgående kunskap om alla typer av luftvärmepumpar och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt hus.

Vad är en luftvärmepump?

En värmepump transporterar värme från ett kallt rum till ett varmt med hjälp av energi – vanligtvis elektricitet. Principen för en värmepumps funktioner är i grund och botten samma som för kylanläggningars, men med omvänd effekt eftersom kylanläggningar används för nedkylning av saker/utrymmen, medan en värmepump ska värma upp saker/utrymmen. Ofta kan dagens luftvärmepumpar användas för nedkylning när det blir hett om sommaren, man kan säga att man får två lösningar i en maskin.

Just luftvärmepumpar har idag blivit den mest använda typen av värmepumpar och en mycket populär metod för uppvärmning av hus. Kombinationen låga kostnader och snabb installation är mycket attraktiv för konsumenter, dessutom är moderna luftvärmepumpar både energisnåla (bra för miljön!) och tysta.

En luftvärmepump är perfekt för hus med öppna planlösningar då uppvärmningen från pumpen i stort sett endast ger effekt i det rum som maskinen sitter.

Hur fungerar luftvärmepumpar?

Luftvärmepumpar finns i två varianter – frånluftsvärmepumpar och uteluftsvärmepumpar. Koncepten är för båda varianterna enkla.

  • Frånluftsvärmepumpar använder sig av den luft som lämnar ditt hus genom ventilationssystemet. Den fångar upp den varma luft som kommer ut ur ventilationen och återvinner därmed värmen som kommer inifrån huset.

  • Uteluftsvärmepumpar kommer i två olika former – luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar. Den som kallas luft-luftvärmepump kan reverseras och användas som kylande luftkonditionering under sommaren. Ett vanligt smeknamn för denna typ av luftvärmepumpar är Komfortvärmepump. För att denna luftvärmepump ska fungera optimalt för uppvärmning får utomhustemperaturen inte falla under -20 grader C. Luft-vattenvärmepumpen kan orsaka en del buller och ju kallare det blir utomhus, desto sämre fungerar maskinen för uppvärmning. Kort sagt är en luft-vattenvärmepump sällan tillräcklig som enda uppvärmningskälla under de kallaste vintermånaderna, medan den under andra årstider är högst effektiv.

Luftvärmepumpar i snygg design

En traditionell luftvärmepump har en komponent som fästes på utsidan av huset och en som fästes på insidan. Dessa har sedan länge varit vita kolosser i plast som för inbitna designmänniskor ibland känts tråkiga och fula. Nuför tiden finns det dock ett stort utbud av luftvärmepumpar med genomtänkt design, de kommer i olika färger, utföranden och stil och alla kan hitta en som stämmer överens med deras personliga smak.

När du som bor i Ale eller Kungälv kommer till oss på Stewarts Kylservice AB för att köpa eller installera en luftvärmepump, och kanske känner dig villrådig i valet mellan de många olika varianter som finns, så ger vi gärna goda råd och smarta tips. Vi har lång erfarenhet av alla olika typer av luftvärmepumpar och känner till de olika modellernas för- och nackdelar.

Stewarts Kylservice AB innehar alla nödvändiga certifikationer och är även ackrediterade hos SWEDAC för trycksättning med gas. Vi erbjuder jourservice dygnet runt, året om, ifall krissituationer uppstår.